Kort verslag van de ALV van de Bewonersvereniging “Samen Doen” op 15 november 2019.

 

1. Opening door Johan Tas om 19.30 uur.

Er zijn 6 afmeldingen en er zijn 44 van de 102 leden aanwezig.

Er wordt 1 minuut stilte gevraagd voor de overledenen van het afgelopen jaar.

2. Mededelingen.

Wim geeft uitleg over renovaties van het appartementencomplex.

Er is een klacht binnen gekomen,van een bewoner die vraagt waarom de renovatie zolang moet duren en de bewoners last hebben van het materiaal ter bescherming voor schade, tevens staan de liften volgeklad op de betimmerde bescherming in de liften. Deze klacht heeft het bestuur doorgestuurd naar Laurentius. De muren zijn flink beschadigd, dit is ook een oorzaak bij het verhuizen.

De gerenoveerde appartementen gaan van het gas af en komt er elektriciteit in.

Enexis kan niet alles van het gas afhalen, op dit moment is de capaciteit niet voldoende van Enexis. Planning is in 2021.

Warmtewet deze gaat naar de oude situatie van voor 2016. Compensatiefonds gaat eraf, hier komt nog een bericht van Laurentius.

3. Jaarrekening.

Rita Rombouts vertelt dat zij samen met Adje Kanters deze heeft gecontroleerd en is in orde bevonden.

Er zijn twee nieuwe leden voor de kascontrole gekozen, n.l. Jack Mathijssen, Annelies van Dijk en als reserve Leni Oomen.

4. Conny vertelt over de activiteiten van het afgelopen jaar.

5. Rondvraag.

Marc vraagt naar een gespecificeerde rekening van Laurentius.

Adje heeft een voorstel 2,50 € meer bij de contributie te doen, dus van 7,50 naar 10,00 € . Wim vertelde dat wij geen spaarkas behoeven te worden, dus dit voorstel is niet aangenomen. Misschien een vrijwillige bijdrage omdat we in 2020, 5 jaar bestaan.

Harrie vraagt wie zet de mechanische afzuiging uit bij calamiteiten, hier is alleen de brandweer toe bevoegd. Vraagt of dit ook in de nieuwsbrief van Laurentius gemeld kan worden.

6. Met dank aan de aanwezigen sluit Johan de vergadering om 20.30 uur.